YAŞLI VATANDAŞLAR GENÇLERE ÇEVRE MENTORU OLACAK

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yeni projesi, ECOAGE yaşlıları, çocuklara ve gençlere çevre danışmanları olmaları için eğitecektir.

Toplumlar arası ve nesiller arası bir proje olan “ECOAGE”in kapsamı  “Kıbrıs’ta ekolojik bir yaşama yönelik nesiller arası dayanışma” yı içeriyor. Tarihi ve sürdürülebilir Kıbrıs uygulamalarına dair bilgilerin nesilden nesile aktarılacağı program için kayıt alınmaya başlanmıştır.

ECOAGE projesi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Hibeleri 2014-2021 aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilen Kıbrıs Aktif Vatandaşlar Fonu programı kapsamındaki bir hibeden yararlanmaktadır.

Proje, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Gençliği Güçlendirme Vakfı ve Norveç Üniversite Koleji (HGUt) tarafından yürütülmektedir. Temmuz 2022’de başlayıp Ocak 2024’e kadar devam edecektir.  Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 17 Ocak’ta Mağusa Gelişim Akademisi’nde ve 20 Ocak 2023’te Girne Üniversitesi’nde düzenlenen toplantılarda 50’den fazla yaşlıyla projenin detaylarını paylaştı.

Katılımcılar Kıbrıs’a özgü geleneksel çevre dostu uygulamaları ekmek yapmak, tarhana yapmak, konserve yapmak ve mobilya için ahşabı yeniden kullanmak gibi bilgilerini paylaştılar. Sürdürülebilir bir gelecek için yaşlıların paha biçilmez becerilerinin genç nesillerle paylaşmayı hedeflenen projenin ileriki faaliyetleri hakkında bilgilendirildiler. Yaşlıları çevre mentorları olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu proje, bir dizi faaliyetin ilki, 9 Şubat Perşembe günü Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ile iş birliği içerisinde “İletişim ve Liderlik Becerileri Atöylesi” düzenleyecektir.

Proje, yaşlı yetişkinlerin mentorluk konusundaki bilgi ve uygulamaya yönelik becerilerini geliştirmeyi, güvenlerini ve yararlılık duygularını artırmayı amaçlarken, ayrıca sosyal aktivitelerini artırmayı, sosyal izolasyonlarını ve yalnızlıklarını da azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda eski ve çevre dostu uygulamaların genç nesiller tarafından benimsenip günlük hayatlarında kullanılmasını ve yaşlı girişimciliğin desteklenmesini hedefliyor.

Program, Kıbrıs’ta yaşayan 60 yaş üstü sağlıklı yetişkinlere açık olup, atölye çalışmaları ve topluluklar arası geziler içerecektir.

Detaylar derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Şubat ayı çalıştayına veya gelecekteki etkinliklere kayıt yaptırmak isteyenler Proje Görev Lideri Şirin Özkaynak ile 0542 888 3010 numaralı telefondan veya info@yaslihaklariveruhsagligi.org e-posta adresinden iletişime geçebilirler.

ECOAGE projesi hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilir: www.ecoageeu.com


“ECOAGE: Kıbrıs’ta ekolojik bir yaşama yönelik nesiller arası dayanışma” projesi, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilen Kıbrıs Aktif Vatandaş Fonu programı kapsamında, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Hibeleri 2014-2021 aracılığıyla sağlanan bir hibeden yararlanmaktadır

ECOAGE’i takip ediniz: Facebook | Instagram