Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Projesi

Bu Proje AB-Sivil Alan Projesi ile Desteklenmiştir

Projenin amacı yaşlıların ve ruh sağlığı bozuk hastaların haklarını savunarak bu bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamıştır. Proje, bu dezavantajlı grupların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanamamış olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmıştır.

Proje iki alan araştırması gerçekleştirmiş ve iki rapor üretmiştir.

Bunlar:

1) Kuzey Kıbrıs’ta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevlerinin Durum Tespit Raporu

2) Kuzey Kıbrıs’ta Ailelerin Yaşlı Bakımı ile İlgili Tercihleri ve Sorunları: Anket Raporu.

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar, yaşlıların  ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim dahil en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını göstermiş ve bu gurupların çaresiz durumunu halkın dikkatine getirmiştir. 

Bu proje 2019’da başlayıp 2020’de tamamlanmıştır.

Bu Proje AB-Sivil Alan Projesi ile Desteklenmiştir

Projenin amacı yaşlıların ve ruh sağlığı bozuk hastaların haklarını savunarak bu bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamıştır. Proje, bu dezavantajlı grupların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanamamış olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmıştır.

Proje iki alan araştırması gerçekleştirmiş ve iki rapor üretmiştir.

Bunlar:

1) Kuzey Kıbrıs’ta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevlerinin Durum Tespit Raporu

2) Kuzey Kıbrıs’ta Ailelerin Yaşlı Bakımı ile İlgili Tercihleri ve Sorunları: Anket Raporu.

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar, yaşlıların  ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim dahil en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını göstermiş ve bu gurupların çaresiz durumunu halkın dikkatine getirmiştir. 

Bu proje 2019’da başlayıp 2020’de tamamlanmıştır.