Yaşlı Hakları Hareketi Projesi

Yaşlı Hakları Hareketi Projesi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII. Hibe Programı kapsamında finanse edilmiş olup, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanmaktadır. Proje 11 Kasım 2021 tarihinde başladı ve 11 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.

Projenin Amacı

Projenin amacı, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 60 yaş üstü tüm bireylerin cinsiyet, ırk, dil, din,   gözetmeksizin, yaşam kalitelerini arttırmak ve haklarını savunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’taki yaşlı bakımevleri ve yaşlılara verilen evde bakım hizmetlerinin insan onuruna yakışır kalitede olması için gerekli yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması ve dernek kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Aktiviteleri

  • Yaşlı hakları konusunda farkındalık yaratan faaliyetlerde bulunulması,
  • Başka ülkelerin yasaları ve bakımevlerinin incelenmesi ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak bakımevi yasasının çıkmasına katkı koyulması,
  • Bakım verenlere yönelik yaşlı bakımı konusunda eğitim verilmesi,
  • Bakımevi yöneticilerine finansal ve idari becerilerle ilgili eğitim verilmesi,
  • Derneğin bağış toplama stratejilerinin geliştirilmesi.

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.