Kuzey Kıbrıs’ta Huzurevı ve Yaşlı Bakımevlerinin Durum Tespit Raporu

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı ile desteklenmiştir.

Adamızın kuzeyinde yaşlı bakım evlerini düzenleyen bir “yasal düzenleme” yoktur. Bu nedenle yaşlı bakımevlerinin sahip olması gereken standartlar yasal olarak belirlenmiş değildir. Yaşlı bakımevlerinin  hangi kurum tarafından ve neye göre denetlendiği belli değildir. Bu proje kapsamında Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği,  var olan bütün yaşlı bakım evlerinin ve Barış Ruh ve Sinir Hastanesinin mevcut durumunu incelemiştir.

Bu kapsamda, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği  bakım evlerinin fiziksel altyapıları, personel sayısı, hemşire ve doktor bulunup bulunmadığı gibi konularda incelemelerde bulunup bu sektörün sorunları  “Durum Tespit Raporu” nda dile getirilmiştir. Proje ayrıca ruh sağlığı alanında mevcut olan sorunları incelemiş olup bu sorunları yine Durup Tespit Raporu’nda dile getirmiştir.

Halen devam etmekte olan proje şu anda yaşlı bakımevlerini düzenleyen yasanın hazırlanması ve uygulanması için öncülük yapmaktadır. Ayrıca ruh sağlığı alanında farkındalık yaratmak ve ruh hastalarına karşı var olan stigmayı yıkmak için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.