Hakkımızda

” Şeffaflık ve hesap verilebilirliği ilke edinen ve ‘kuşaklar arası dayanışma’ söylemiyle yola çıkan
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nde aynı misyon ve vizyon çerçevesinde birleşmiş her yaş
ve mesleki grupdan deneyimli üyeleri bulunmaktadır. Bunlar akademisyenler, sağlık alanından
fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar, iş insanları, memurlar, avukatlar, bankacılar,
girişimciler, muhasebeci ve sivil toplum deneyimi olan kadın ve erkek gönüllülerdir. Derneğin
resmi kuruluşunun çok yeni olmasına karşın çok sayıda sosyal sorumluluk almaya hazır
gönüllüleri vardır. “