Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinin kitap bağışı (24 Mart 2021)

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Barış Ruh ve Sinir Hastaliklari Hastanesi’ndeki hastalara kitap bağışında bulundu. Derneğimize bu amaçla kitap bağışında bulunan üyelerimize, gönüllülerimize ve halkımıza ve yürekten teşekkür ederiz.

Leave a Reply