Yaşlı bakımevleri de istikrarsızlık kurbanı!

Ülkemizde yaşanan politik istikrarsızlık, birçok kesimi olduğu gibi yaşlı bakımevleri konusundaki çalışmaları da sekteye uğratıyor.

Yaşlı bakımevlerinin hem altyapı, hem de personel açısından elverişsiz durumda olması, yaşlı bireylerin barınma hakkını ihlal ederken, bu yönde yürütülen çalışmaların da aksamasına yol açıyor.

Yaşlı bakımevleri ve huzurevleri, Çalışma Bakanlığı’nın uhdesinde bulunuyor.

Ülkemizde siyasi istikrarsızlık nedeniyle çalışma bakanının sürekli değişmesi, yaşlı bakımevleri konusunda yürütülen çalışmaların boşa gitmesine ve sürecin “sil baştan” başlamasına neden oluyor.

Ülkedeki bakımevlerinin denetlenmesi, mühürlenmesi, sorumlu kişilerin ceza alması gibi yaptırımlar için ihtiyaç duyulan yasalar üzerinde çalışılsa da sürekliliğin olmaması, çalışmaların sonuçsuz kalmasına yol açıyor.

KIBRIS’a konuşan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, 3 senede 5 çalışma bakanıyla çalıştığını belirterek, politik istikrarsızlıktan dolayı yol alamadıklarını, her bakanın düşüncelerinin farklı olması nedeniyle tekrar başa döndüklerini kaydetti.

Jenkins, huzurevi ve yaşlı bakımeviyle ilgili yasalar üzerinde çalıştıklarını, bu yasaların hem yaşlı hakları, hem de bu alana yatırım yapılması açısından önem arz ettiğini dile getirerek, bu yasaların istikrarsızlık yüzünden aksadığını söyledi ve yeni kurulan hükümetin, uzun süre iktidarda kalarak istikrarlı çalışmalar yapması beklentisinde olduklarını vurguladı.

“Bakımevi binaları yaşlı bireylere uygun değil”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, artık yaşlı bakım evleri kapsamında proje hazırlanmasını istediklerini belirterek, ne özel kesimin, ne de devletin, bakımevi olarak yapılmış binasının bulunduğunu bildirdi.

Jenkins, bakımevi olarak yapılan tek binanın Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi olduğunu anımsatarak, bu binanın 12 senede bakımsızlıktan çökme noktasına geldiğini anlattı.

İsteklerinin, devletin ve özel şahısların artık bu sektöre girerek yaşlı bakımevlerini ciddiye alması, yaşlılara uygun binalar yapması olduğunu dile getiren Jenkins, binaların şu anda yaşlı bireylere uygun olmadığını ifade etti.

Jenkins, yaşlı bakımevlerinde altyapının yanında donanım açısından da sorunlar yaşandığına işaret ederek, yaşlı bireylere bakım sağlayan kalifiye personelin yeterli olmadığını söyledi.

Şu anki yaşlı bireylere bakım sağlayan kişilerin eğitimli olmadığına dikkat çeken Jenkins, evlerde bakan bir sürü bakıcının bulunduğunu, bunların bazılarının yaşlı bireylerle aynı dili konuşamadığını vurguladı.

Jenkins, bakımevlerinin aldığı ücretlerin yaşlı bireylerin durumuna göre değişebildiği üzerinde durarak, “Bakımevleri, parası olmayan birisini sokakta bırakmak yerine, yarı fiyata kabul edip bu kişilere bakım sağlıyor ancak bazıları da kabul etmiyor. Bugün bir asgari ücret ne kadarsa, bir bakımevinin, her birey için alması gereken ücret de odur, yani 6 -7 bin TL civarındadır. Ama 3 bin TL’ye de 4 bin TL’ye de bakan var. Çünkü bu bireylerin devletin verdiği sosyal yardımdan aldığı ücret bu kadardır” şeklinde konuştu.

Devlete ait 2 bakımevinin bulunduğunu belirten Jenkins, bunların yasal zemini, bütçesi ve sahip olması gereken altyapısının hazırlanması gerektiğini, ancak o zaman iyi bir bakım verilebileceğini kaydetti.

Jenkins, bu konuda artık bir gelişme istediklerini dile getirerek, Türkiye Elçiliği’nin yardımcı olması veya Türkiye’den gelip burada 5 yıldızlı otel açan kişilerin, bunun yerine yaşlı bakımevlerine yatırım yapmasını talep ettiklerini ifade etti.

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin binasının şu an yapılmakta olduğuna, inşaat çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Jenkins, yaşlı bireylerin bu bakımevinde yaşayacağını düşündüğünü ancak yönetimi konusunda ne yapılacağının bilgisinde olmadığını vurguladı.

Jenkins, 6 özel, 2 kamusal olmak üzere 8 yaşlı bakımevinin bulunduğunu bildirerek, özel konumda olan Sınırüstü Bakımevi’nin kapalı olduğunu, bu nedenle özeldeki bakımevi sayısının 5’e düştüğünü anımsattı.

Kalkanlı Yaşlı Bakımevi’nin de özel bir durumunun bulunduğu üzerinde duran Jenkins, bu bakımevinin Sağlık Bakanlığı’nın altına konulduğunu hatırlattı.

Jenkins, bu bakımevinin yasalar olmadan açılmasının Sağlık Bakanlığı için sorun yarattığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı, kıt kanaat kaynaklarını bakımeviyle paylaşmak durumunda kalıyor. Bu da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Kalkanlı Bakımevi’ndeki sorunlar çözülmeye çalışılsa da bu sorunlar bitmiyor çünkü bu bakımevi yanlış bakanlığın altına alındı. Sağlık Bakanlığı’nın değil Çalışma Bakanlığı’nın altında olmalıydı. Biz bu durumu yasalarda ele alacağız” dedi.

“Ülkedeki politik istikrarsızlık nedeniyle yol alamıyoruz”

İstikrarsızlık nedeniyle özellikle yasa çalışmalarına da darbe vurulduğunun altını çizen Jenkins, “Bakımevleri ve Huzurevleri Yasası” üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Jenkins, binaların nasıl olacağı, bütün standartların, denetlemelerin yasalara göre yapılması gerektiğini belirterek, “Yasa yoksa bu yerler neye göre denetlenecek” diye sordu.

Bir yerin denetlenmesi ve sorumlu kişilere ceza verilmesi için yasanın olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Jenkins, sorunlu yerlere sadece ihtar verilebildiğini ancak bu ihtarların hiçbir caydırıcılığının bulunmadığını, sistemin aynı şekilde işlemeye devam ettiğini anlattı.

Jenkins, yasalar olmadığı sürece bir bakımevinin ne kapatılabileceğini, ne de iyileştirilebileceğini dile getirerek, bu nedenle yasaların büyük önem arz ettiğini yineledi.

Yasa olmayan bir yerde özel yatırımların da yapılamayacağına işaret eden Jenkins, bir yaşlı bakımevinin 3-4 milyon dolara mal olduğunu, yasası olmayan bir alana kimsenin yatırım yapmak istemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi