Kıbrıs Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Materia Bakımevi Ziyaret Edildi

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında, bir grup bakım sektörü çalışanı ve yerel sağlık ve sosyal refahtan sorumlu temsilciler ile birlikte, Kıbrıs Cumhuriyetinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Materia Bakımevi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İyi bakım uygulamalarını gözlemlemeyi ve bakım sektöründeki paydaşlarla toplumlar arası ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan ziyaret, Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edildi.

21 Haziran 2022 Salı günü düzenlenen ziyarete bakımevi yöneticileri, yerel toplum, sağlık ve sosyal yardım kuruluşları temsilcileri ve Dernek üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi katıldı. Grup, Materia Grubu Baş Proje Müdürü Sotiria Moza kılavuzluğunda 60 yatak kapasitesi olan tesisi gezdi ve ardından Genel Müdür Marina Polycarpou ile bir soru-cevap oturumu gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında beslenme, Demans hastalarının bakımı, sağlık hizmetleri, faaliyetler, personel ve ücretler gibi konuları  tartışıldı. Grup ayrıca, yaşlı topluluğunun yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli teknolojik projeler hakkında bakımevi yetkililerinden bilgiler aldı.

Yaşlı Hakları Hareketi Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanmaktadır. Bu bildirinn içeriği tamamıyla Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin göüşlerini yansıtmk zorunda değlidir.

Yaşlı Hakları Hareketi Projesi hakkında daha fazla bilgi