Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler Webineri Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında 15 Mart 2023 tarihinde Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler konulu webinar gerçekleştirildi.
Webinar, 60 kişinin katılımı ve yoğun ilgisi ile başarılı bir şekilde tamamlandı.
Webinarın ilk konuşmacısı olan Dr. Alper Tunga Demirarslan, yaşlı bakım sektöründeki yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek, yaşlıların kendi evlerinde yaşamaya, 7/24 profesyonel bakıma, kişiselleştirilmiş beslenmeye, sıcak iklime ve aktivitelere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Almanya, Türkiye ve Bileşik Krallıktan örnekler vererek, 6.5 milyon yaşlı nüfusu bulunan Türkiye’de bakımevi sayısının sadece 400 olduğunu ifade ederek, bakımevi sayısının hala yetersiz olduğunu ancak devlet tarafından sağlanan maddi desteğin önemli ölçüde arttığını ifade etti.
İkinci konuşmacı olan Prof. Dr. Feray Gökdoğan, yaşlılığın demografik dönüşümünden bahsederek, yaşlı nüfusun artışının genel nüfus artışına göre daha hızlı olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerde bu hızın % 250 olduğunu ifade ederek, bu alanlara yapılacak olan yatırımların acil ve önemli olduğuna değindi. Bu hızlı artışın, sağlık harcamalarını ve emeklilik sistemlerini olumsuz yönde etkilediğini, işgücü piyasasının, istihdam ve sürdürülebilir gelişimin de bundan olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.
Üçüncü konuşmacı olan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşlı bakımının mevcut durumunu aktararak, toplumsal değişimler, nüfus artışı, yasal düzenlemelere dair eksiklikler ve ailelerin evde bakıma dair yaşadığı mağduriyetlerden bahsetti. Prof. Dr. Jenkins, hizmet veren bakıcıların genellikle eğitimsiz olduğuna dikkat çekmiş, son 1 yılda 2 bakımevinin kapandığını dile getirerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde sadece 6 bakımevinin bulunduğunu ve var olan bakımevlerinin ise, yaşlı bakımına uygun olmadığını, personel sayı ve niteliğinin yeterli olmadığını ifade etmiştir. Jenkins, yaptıkları araştırmadan çıkan sonuçlara göre, toplumun %85’inin bakımevi hizmetlerini yetersiz bulduğunu, %82’sinin ise bakımevlerinin istenilen standartlarda olması halinde yaşlısını bakımevinde baktırmak isteyeceğini ifade etti. Yaşlı bakımı açısından hem devletlerin hem de bireylerin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Jenkins, bireylerin kendi yaşlılıklarını planlamak ve maddi kaynak ayırmak, devletlerin ise, yasal ve kurumsal ortamın gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak, yatırımlar için mali kaynaklar yaratmak, personel eğitimi ve organizasyonu konularında sorumluluğu olduğuna değindi